Banke u Hrvatskoj: Lokacije – poslovnice & bankomati

 

Banke koje imaju odobrenje za rad

NAZIV WEB SITE POSLOVNICE BANKOMATI
Addiko Bank d.d. Zagreb www.addiko.hr – poslovnice – – bankomati –
Banka Kovanica d.d. Varaždin www.kovanica.hr – poslovnice – – bankomati –
Croatia banka d.d. Zagreb www.croatiabanka.hr – poslovnice – – bankomati –
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka www.erstebank.hr – poslovnice – – bankomati –
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb www.hpb.hr – poslovnice – – bankomati –
Imex banka d.d. Split www.imexbanka.hr – poslovnice – – bankomati –
Istarska kreditna banka Umag d.d. Umag www.ikb.hr – poslovnice – – bankomati –
Jadranska banka d.d. Šibenik www.jadranska-banka.hr – poslovnice – – bankomati –
J&T banka d.d. Varaždin www.jtbanka.hr – poslovnice – – bankomati –
Karlovačka banka d.d. Karlovac www.kaba.hr – poslovnice – – bankomati –
KentBank d.d. Zagreb www.kentbank.hr – poslovnice – – bankomati –
Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb www.kbz.hr – poslovnice – – bankomati –
OTP banka Hrvatska d.d. Zadar www.otpbanka.hr – poslovnice – – bankomati –
Partner banka d.d. Zagreb www.paba.hr – poslovnice – – bankomati –
Podravska banka d.d. Koprivnica www.poba.hr – poslovnice – – bankomati –
Primorska banka d.d. Rijeka www.primorska.hr – poslovnice – – bankomati –
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb www.pbz.hr – poslovnice – – bankomati –
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb www.rba.hr – poslovnice – – bankomati –
Samoborska banka d.d. Samobor www.sabank.hr – poslovnice – – bankomati –
Sberbank d.d. Zagreb www.sberbank.hr – poslovnice – – bankomati –
Slatinska banka d.d. Slatina www.slatinska-banka.hr – poslovnice – – bankomati –
Splitska banka d.d. Split www.splitskabanka.hr – poslovnice – – bankomati –
Štedbanka d.d. Zagreb www.stedbanka.hr – poslovnice –
Veneto banka d.d. Zagreb venetobanka.hr – poslovnice –
Zagrebačka banka d.d. Zagreb www.zaba.hr – poslovnice – – bankomati –

Štedne banke koje imaju odobrenje za rad

NAZIV WEB SITE POSLOVNICE BANKOMATI
Tesla štedna banka d.d. Zagreb www.tesla-banka.hr – poslovnice –

Kreditne institucije iz Europske unije

NAZIV WEB SITE POSLOVNICE BANKOMATI
BKS Bank AG www.bks.hr – poslovnice –

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

NAZIV WEB SITE POSLOVNICE BANKOMATI
HPB-Stambena štedionica d.d. Zagreb  www.hpb-stedionica.hr – poslovnice –
PBZ stambena štedionica d.d. Zagreb  www.pbz-stambena.hr – poslovnice –
Prva stambena štedionica d.d. Zagreb  www.prva-stambena.hr – poslovnice –
Raiffeisen stambena štedionica d.d. Zagreb  www.raiffeisenstambena.hr – poslovnice –
Wüstenrot stambena štedionica d.d. Zagreb  www.wuestenrot.hr – poslovnice –